Historické tabulky Masters

Vzhledem k faktu, že v roce 2015 jednotlivé disciplíny Masters pro kategorii U10 byly pevně definovány a taktéž bodové tabulky dostaly pevný řád, může IBD přistoupit k evidenci, porovnávání a zveřejňování výsledků jednotlivých soutěží Masters, které se konají na vrcholných sportovních turnajích této věkové kategorie, a to za těchto dále definovaných podmínek:

  • Evidovány budou výsledky pouze z vrcholných sportovních turnajů v gesci IBD (SuperCup a Z-Cup) a dále pak z turnajů pořádaných ČBA (např. SSP, Mistrovství ČR U10 apod.), případně dalších pořadatelů, jestliže bude na tento turnaj pozván zástupce IBD nebo jím delegovaná další osoba odpovědná za správnou evidenci výsledků
  • Z každého Masters bude pořízen zápis o podmínkách, za jakých bylo výsledků dosaženo, podepsaný odpovědnými funkcionáři soutěže
  • Všechny výsledky a údaje o sportovcích, kteří výsledků dosáhly budou evidovány předepsaným způsobem
  • IBD s vyhrazuje právo výsledky, které vzbuzují jakékoliv pochybnosti o jejich správnosti či regulérnosti podmínek za kterých bylo výsledku dosaženo odmítnout do historických tabulek zanést (např. silný vítr ve směru hodu nebo odpalu, nesprávně fungující měřidla, nápadně mimořádné výsledky odporující statistickým údajům apod.)
  • IBD bude veškeré tyto výsledky archivovat a evidovat a bude uveřejňovat výsledky daných disciplín i dosažených celkových výsledků v přehledných pořadnících a to vždy v daném kalendářním roce kompletní pořadí veškerých evidovaných výsledků v kompletním pořadí a zároveň i v redukovaném pořadí U10 (tedy vždy a pouze jeden nejlepší individuální výsledek daného hráče v kalendářním roce) a i stejně tak redukovaná pořadí hráčů U9, U8 a U7.
  • Rekordní historická tabulka nejlepších výsledků všech dob pak bude uváděna pro 30 nejlepších výsledků v jednotlivých disciplínách (TOP 30) a v celkových výsledcích týmů
  • U každého hráče bude evidováno jméno, příjmení, klub za který startuje a ročník narození. Jiná data o hráči, jako přesné datum narození, rodné číslo či bydliště hráče shromažďovat je nepřípustné.
  • Na uveřejnění výsledků není právní nárok a IBD může kdykoliv tento projekt ukončit

Jiří Herold
IBD