O IBD

Napsal admin 20.06. 2017

Institute for Baseball Development (Institut pro rozvoj baseballu)

IBD je nevládní nepolitický projekt pro podporu rozvoje baseballu
Tento nový projekt je založen na půdorysu organizačního výboru Superpoháru
Zakladateli IBD jsou Jirka Benátčan, Bóža Bílek a Jirka Herold

Programové cíle:

podpora baseballu se zvláštním zřetelem na mládež do 10-ti let
neustálé zdůrazňování a propagování pozitivního sociálního a morálního aspektu baseballu
popularizace baseballu jako celku mezi nejširší veřejností
 

Nástroje:

organizace turnajů a soutěží
osvěta ve vztahu k laické i odborné veřejnosti
zajišťování prostředků pro činnost a rozvoj (finance, hmotná plnění)
 

IBD úzce spolupracuje s ČBA, zejména s Komisí rozvoje a mládeže
IBD v žádné své činnosti nehodlá nahrazovat nebo přejímat žádnou z pravidelných činností ČBA

IBD si klade za cíl doplňovat ne zcela využité příležitosti ve vztahu ke společnosti jako celku, šířit základní informace o baseballu, i o jeho zjednodušených formách mezi školní mládeží a jejími rodiči

Zapojovat neorganizovanou školní mládež do přípravných forem baseballu jako je Ruční baseball, či projekt Školní Masters apod.

IBD jako svoji hlavní činnost vidí v organizaci finálového turnaje SuperCup (dále jen SC) a to zejména jako mezinárodního open turnaje na nejvyšší možné úrovni a to jak po stránce sportovní, materiální, tak mediální, neboť právě tento projekt je dle našeho názoru nosným projektem ke zviditelnění baseballu jako celku v široké veřejnosti. Tento největší turnaj svého druhu v Evropě si žádá úzké semknutí se základními koly – Bronzový Superpohár a Stříbrný Superpohár a to včetně podpory jak logistické, tak mediální

Přirozenou součástí SC se již neodmyslitelně stal program Masters, který podporuje rozvoj základních dovedností potřebných k utváření základů dobré hry každého hráče baseballu. Nové konvergenční tabulky a dlouhodobé sledování historických výsledků je jen základním parametrem pozitivního přínosu tohoto tréninkového a soutěžního nástroje pro baseball. V budoucnu bychom rádi vytvořili podmínky i pro obdobné historické sledování výsledků i ve vyšších mládežnických kategoriích

Jako velký úkol si IBD vytýčil téma, aby od samého počátku působení těch nejmladších hráčů baseballu byl kladen velký důraz na sociální a morální aspekty této hry. Aby se pro všechny, kteří se baseballu věnují, ať se jedná o hráče, kouče, rodiče či náhodného diváka, se baseball stal hrou morálně čistou, nezatíženou záští, korupcí a nepřátelstvím, bez rasových, náboženských, zdravotních nebo sociálních odsudků

V neposlední řadě vidíme značné rezervy v zajišťování materiálních a finančních prostředků, které jsou nezbytné pro systematickou práci s mládeží a to od klubové až po mezinárodní úroveň

Jako zcela stěžejní otázku rozvoje baseballu v ČR vidíme zcela nezbytné připravit půdu pro pravidelnou přítomnost magazínu MLB na obrazovkách některé z televizních sportovních stanic. Bez mediální stránky se nám nikdy nepodaří zvýšit přísun peněz do českého baseballu, ani zvýšit zájem mezi mládeží a jejími rodiči o tento sport