Etická pravidla SuperCupu

Napsal admin 29.06. 2016

Vážení rodičové, milý pravidelní návštěvníci, náhodní diváci, fanoušci baseballu,

víme, že ne každý baseball v mládí hrál nebo pravidelně navštěvoval zápasy této krásné, ale komplikované hry. I ti z vás, kteří na baseballové hřiště zavítali v minulosti vice krát, si nemusí být stoprocentně jisti všemi pravidly. A to kromě herních pravidel, existuje i další skupina principů, kterými je dobré se řídit. Jedná se o etická pravidla chování na baseballu. Ty jsou specifická v tom, že přesahují za hranice hřiště na tribuny a dotýkají se tak i diváků. Nenalezneš je nikde sepsané, ale jejich dodržování je však důležité, jelikož velkým dílem přispívají k dobré atmosféře na hřištích a celkové radosti ze hry, což je bezpochyby jejím hlavním účelem.

Dovolili jsme si tedy připravit několik dobře míněných rad nejen pro diváky začátečníky s cílem pozvednout celkovou úroveň jak na hřišti, tak mimo něj a zajistit tak pozitivní zážitek pro všechny.

Baseball se u nás začal hrát původně pod vysokoškolskými sportovními kluby, věnovali se mu vždy lidé inteligentní a právě z tohoto důvodu na baseballu nenajdeš, žádné „rowdies“, neuvidíš zde ani žádné rvačky mezi fanoušky jednotlivých klubů. V ochozech najdeš lidi, kteří se rozhodli strávit svůj volný čas sledováním sportovní bitvy a ne vyhledáváním konfliktů

V mnoha případech se v roli diváků ocitají rodiče hráčů. V takových situacích je třeba mít na paměti, že právě rodiče by se měli snažit vést své dítě k naplňování principů fair play a všeobecně etickému chování, jelikož jsou v tomto ohledu autoritou ještě povolanější, než například samotný trenér.

Následující pravidla by si tak každý rodič-divák měl vzít k srdci v zájmu vychovávání kvalitních a slušných hráčů:

•             Nikdy nechtěj, aby tvůj tým vyhrál za každou cenu, a to uč i své dítě

•             Uč své dítě, aby hrálo v souladu s pravidly a případné roztržky řešilo bez nepřátelství a násilí

•             Snaž se dohlížet na to, aby se tvé dítě chovalo slušně k ostatním hráčům, trenérům, funkcionářům, rozhodčím a divákům bez ohledu na rasu, víru, barvu pleti, pohlaví nebo postižení

Ve víru hry je často snadné prožívat její průběh velmi emotivně a zapomínat při tom, že sport je tu hlavně pro děti samotné. Proto je dobré čas od času si připomenout následující principy, které slouží pro dobro hráčů jak po fyzické, tak i psychické stránce:

•             Sport je v prvé řadě zábavou dětí, nemá sloužit k uspokojování cílů dospělých a to se týká jak rodičů, tak trenérů, tak i funkcionářů

•             Jako odpovědný rodič vždy upozorni trenéra na všechny nemoci a fyzické limity tvého dítěte, které mohou ovlivnit jeho bezpečnost nebo i bezpečnost jiných dětí

•             Pro své dítě vždy požaduj, aby se na sportovištích neužívaly drogy, alkoholické nápoje a cigarety, případně jiné toxické látky. Nekuř na tribuně nebo v blízkosti dalších, kterým to může vadit

•             O baseballu se říká, že jej rozhodují hlavně chyby. Chyby dělá každý z nás, dělají

je i ti nejlepší hráči, a ne každý den se musí vždy každému dařit stejně

•             Nikdy nekřič na své nebo i jiné děti kvůli chybám ve hře nebo porážce, nestresujte je, hra má působit radost

•             Fandi vždy pozitivně, neraduj se při chybě soupeře ( udělá-li soupeř chybu pak netleskej )

V neposlední řadě je tu skupina pravidel, jimiž by se měl řídit každý divák.

•             Snaž se hned od začátku pochopit pravidla hry, abys správně chápal všechna rozhodnutí trenérů a rozhodčích

•             Nikdy jako divák nebo hráč nekritizuj výrok rozhodčího, je to případně práce trenéra

•             V průběhu utkání nevstupuj do hry nevhodným pokřikováním pokynů na své dítě. Akceptuj, že pokyny může dávat pouze trenér.

•             V žádném případě se nezúčastňuj nesportovního chování k trenérům, rozhodčím, funkcionářům, hráčům, divákům ale i k ostatním rodičům (např. pokřikováním nadávek, odmítáním potřesení rukou, používáním sprostých a urážlivých slov nebo gest).

A na závěr jen poslední rada, vidíš-li okolo sebe, že někdo nerespektuje tato obecná pravidla, klidně jej na ně upozorni a vysvětli mu, že dělá ostudu nejen sobě, ale i svému klubu a trenérovi, který mu nic o baseballu neřekl.

Pěkný zážitek ze hry přeje IBD.